sponsoren

Harmonie St.Petrus
 
 
Hoeveel kilometer loop jij?
home  > reglement

Reglement

De Avond4daagse wordt een succes als we ons allemaal aan een aantal regels houden. 

 1. De Avond4daagse is een recreatief wandelevenement zonder wedstrijdelement.
 2. De Avond4daagse is vier avonden wandelen; inschrijven is alleen mogelijk voor de hele Avond4daagse. Deelnemers van buiten de scholen van de Kindercirkel in Gulpen kunnen zich ook aanmelden. 
 3. Deelnemers dienen minstens 3 van de 4 wandelingen te lopen om een medaille te krijgen.
 4. Een deelnemer krijgt een medaille als de stempelkaart met de juiste stempels/knippen kan worden overgedragen.
 5. Deelname kost €4,- voor alle dagen. Evt. teveel betaald inschrijfgeld zal niet worden terugbetaald.
 6. Betaling dient contant te gebeuren bij inschrijving.
 7. Gestart wordt vanaf het schoolplein van BS de Triangel/SBO Bernardus, kruising Willem Vliegenstraat met Witteweg.
 8. Aanwijzingen van de organisatie en haar verkeersregelaars, dienen te allen tijde opgevolgd te worden (voor, tijdens en na de tocht).
 9. Ouders/verzorgers zijn verantwoordelijk voor hun kinderen tijdens de wandeling. Alle minderjarige leerlingen moeten onder een begeleider worden ingeschreven. 
 10. Deelnemers dienen op de hoogte te zijn van de geldende verkeersregels. Neem geen en creëer geen onnodig risico, dus niet op de straat lopen als er een stoep is en rood betekent nog steeds stoppen!
 11. Het volgen van de wandeltocht in auto’s, op motoren of (brom)fietsen is niet toegestaan.
 12. Deelnemers laten geen etensresten, verpakkingen etc. rondzwerven. Gooi het in de daarvoor bestemde prullenbakken of neem het afval mee naar huis. De organisatie zet afvalbakken neer op de start- en finishlocatie en op de rustplaatsen.
 13. Honden mogen, mits kort aangelijnd, mee wandelen.
 14. Deelnemers dienen te vertrekken tussen 18.00 en 18.30 uur.
 15. Deelnemers dienen voor 20.30 uur binnen te zijn.
 16. Deelname aan de Avond4daagseGulpen-Wittem is op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor opgelopen letsel of schade tijdens of als gevolge van de Avond4daagseGulpen-Wittem.
 17. Bij deelname gaat u akkoord met het feit dat uw email-adres gebruikt wordt om u te informeren over zaken aangaande de Avond4daagse.
 18. Bij deelname gaat u akkoord met het publiceren van foto’s op de website die tijdens dit evenement gemaakt worden.
 19. De organisatie van de Avond4daagse aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren eigendommen van deelnemers.
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van de Avond4daagse Gulpen-Wittem.


'Laat onderweg uit respect voor de natuur en je medebewoners géén afval achter!'